Aşıkpaşaoğlu Tarihi (2020)

Aşıkpaşaoğlu Tarihi Hüseyin Nihal Atsız A kpa ao lu Tarihi Bu tarih o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba m ell
 • Title: Aşıkpaşaoğlu Tarihi
 • Author: Hüseyin Nihal Atsız
 • ISBN: 9789754378689
 • Page: 375
 • Format: Hardcover
Aşıkpaşaoğlu Tarihi Hüseyin Nihal Atsız Bu tarih, o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba, m ellifin l m nden sonra da baz kimseler, ihtimal A kpa ao lu nun m ridleri taraf ndan eklemeler yap lm t r Ben o par alar buraya almad m M ellif, anlatt vakalar Bu tarih, o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba, m ellifin l m nden sonra da baz kimseler, ihtimal A kpa ao lu nun m ridleri taraf ndan eklemeler yap lm t r Ben o par alar buraya almad m M ellif, anlatt vakalar n tarihini yaln z hicr y l olarak vermekte, ay ve g n zikretmemektedir Bu sebeple bir hicr y l, mil d tarihin hangi y l n n hangi g n nden ba lay p hangisinde bitiyorsa, onu, parantez i inde g stererek okuyuculara kolayl k sa lad m.
Aşıkpaşaoğlu Tarihi Hüseyin Nihal Atsız

 • BEST E-Book "Ï Aşıkpaşaoğlu Tarihi" || DOWNLOAD (KINDLE) ↠
  375 Hüseyin Nihal Atsız
 • thumbnail Title: BEST E-Book "Ï Aşıkpaşaoğlu Tarihi" || DOWNLOAD (KINDLE) ↠
  Posted by:Hüseyin Nihal Atsız
  Published :2020-04-15T03:54:42+00:00

One thought on “Aşıkpaşaoğlu Tarihi

 1. Köksal Kök

  kpa az de Tarihi, A kpa ao lu Tarihi, Tev r h i l i Osman, Osmanl Tarihleri 1400 1484 Osmano ullar n n Tarihi, kpa az de Dervi Ahmet k , 1482 A kpa ao lu Dervi A k Ahmet, 248 sayfa eviri H seyin Nihal Ats z, 1949 meb, 1970 ilk 7 padi ah n tarihi kaynaklar , yah fakihin evindeki eserler, timurta o lu umur bey den dinledikleri 2 murat zaman nda bursa naibi birinden dinledikleri, 2 murat ve 2 mehmet zamanlar n da bizzat ya ay p yazm kpasaz de Dervi Ahmet k yak 1400, Elvan elebi, Mecit z , Amasya ya [...]

 2. Sezgi

  Ats z bu derleme i in ok u ra m , muhte em bir tarih kayna n hem edebiyata hem tarihe kazand rm t r Bu konuda lber Ortayl da samimiyetle Ats z olmasa bu d nemi bu kadar rahat inceleyemezdik diyor.El eme i g z nuru diyebiliriz bu kitap i in nk uzun s rede bir ok fedakarl kla d zenlenmi tir Bir de Ats z n bu konuyla alakal mizah y kl Zade de il O ul makalesine bakabilirsiniz eri e gelecek olursak, T rk e olarak kaleme al nan ilk kronolojik eser oldu u gibi tamamen Osmanl lar konu edinmi bilinen il [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *