Tamsa ir partneriai (2020)

Tamsa ir partneriai Sigitas Parulskis Tamsa ir partneriai Tamsa ir partneriai naujausias Nacionalin s premijos laureato poeto eseisto dramaturgo ir kritiko Sigito Parulskio romanas Jis skirtas ypa aktualiai ir lietuvi literat roje dar beveik nenagrin tai
 • Title: Tamsa ir partneriai
 • Author: Sigitas Parulskis
 • ISBN: 9786090180
 • Page: 180
 • Format: Hardcover
Tamsa ir partneriai Sigitas Parulskis Tamsa ir partneriai naujausias Nacionalin s premijos laureato, poeto, eseisto, dramaturgo ir kritiko Sigito Parulskio romanas Jis skirtas ypa aktualiai ir lietuvi literat roje dar beveik nenagrin tai temai yd udyn ms Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais iame romane pasakojama apie fotografo Vincento, mainais u gyvyb priversto tarnauti esesininkui, asmeni Tamsa ir partneriai naujausias Nacionalin s premijos laureato, poeto, eseisto, dramaturgo ir kritiko Sigito Parulskio romanas Jis skirtas ypa aktualiai ir lietuvi literat roje dar beveik nenagrin tai temai yd udyn ms Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais iame romane pasakojama apie fotografo Vincento, mainais u gyvyb priversto tarnauti esesininkui, asmenin gyvenim nuo Antrojo pasaulinio karo prad ios, Liet kio gara o vyki iki karo pabaigos.Tai jauno mogaus, atsitiktinai tapusio netik t to meto vyki liudytoju karas nupl nuo m s veid visas kaukes , egzistencin drama.Vincentas, priprat s b ti kitapus objektyvo, atsitverti nuo tikrov s plonyte juosta , prie savo vali tampa neat aukiamos istorijos, masini yd udyni liudytoju, steb toju, negalin iu nieko pakeisti ir niekam pad ti Galiausiai pats steb tojas pasijunta es s stebimas auk tesn s j gos Tamsa ir partneriai tai ir aistringos, neteis tos meil s istorija Kurdamas roman autorius r m si i likusi dokument rinkiniais, ra ytiniais atsiminimais, to meto spauda.
Tamsa ir partneriai Sigitas Parulskis

 • [☆ Tamsa ir partneriai || É PDF Read by ☆ Sigitas Parulskis]
  Sigitas Parulskis

One thought on “Tamsa ir partneriai

 1. Dovilė

  ,, man reikalinga mirties poezija, o ne dvesian i gyvuli agonija Tryk tan i smegen poezija, i akiduobi i okusi aki obuoli poezija, i sip tusi , p van i , dvokian i arn poezija Tokia yra tikroji mirties poezija.

 2. Lina

  Karas kaip skalpelis, atveria supuvus mogaus vid vienu br k tel jimu, be jokio gailes io Ir, deja, negali jo i gydyti.

 3. Rugilė Miškinytė

  ,,Meil pana i kar Ir kare, ir meil je elgiamasi taip, lyg b tum prarad s prot Turi b ti beprotis, kad udytum savo artim.

 4. ValdasStonys

  Puiki knyga, tik mane asmeni kai iek tiek trikd erotikos gausa Bet tai nesutrukd man suryti ios knygos per kelet dien.

 5. Simona

  Man patiko, gal tik kiek per daug priki ta erotikos, bet matyt autoriui taip buvo dr siau kalb ti apie baisius dalykus.

 6. Vėjonunešiota

  Nuostabi knyga, Parulskis eilin kart man s nenuvyl , rekomenduoju perskaityti tiems, kurie domisi yd genocidu, II uoju pasauliniu karu lietuvoje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *