Nisyan (2020)

Nisyan Murat Gülsoy Nisyan Hi kimse kaybolmak istemiyor bu karanl k denizde ama bu deniz son hatta tek hakikat Geminin sulara g m lmesinden nceki anlar n tasavvuru her zihnin ka n lmaz me guliyetidir Sonucu belli bir me guliy
 • Title: Nisyan
 • Author: Murat Gülsoy
 • ISBN: 9789750716065
 • Page: 412
 • Format: Paperback
Nisyan Murat Gülsoy Hi kimse kaybolmak istemiyor bu karanl k denizde, ama bu deniz son, hatta tek hakikat Geminin sulara g m lmesinden nceki anlar n tasavvuru her zihnin ka n lmaz me guliyetidir Sonucu belli bir me guliyettir bu, bir g n bitecektir Ama edebiyatta l me giden yolu, l m n n ve l m n kendisini d nen karakterler l ms zl n ta kendisidir Murat G lsoy Nisyanda bunu yHi kimse kaybolmak istemiyor bu karanl k denizde, ama bu deniz son, hatta tek hakikat Geminin sulara g m lmesinden nceki anlar n tasavvuru her zihnin ka n lmaz me guliyetidir Sonucu belli bir me guliyettir bu, bir g n bitecektir Ama edebiyatta l me giden yolu, l m n n ve l m n kendisini d nen karakterler l ms zl n ta kendisidir Murat G lsoy Nisyanda bunu yap yor, l m l ms zle tiriyor Al lmad k bir G lsoy kitab bu, m thi ekici ve sars c Anbean karanl k denizin sular na batan, giderek par alanan bir akl n girdaplar n ve karanl k denizi dalgaland ran sonu, edeb bir iddet olarak g zlerimizin n ne seriyor Do du umuz an o karanl k denize ad m atm oldu umuzu ve m r denen geminin n nde sonunda sulara g m lece ini biliyoruz Murat G lsoy bu bilgiyi edebiyat n doru una kar yor.
Nisyan Murat Gülsoy

 • [á Nisyan || ↠ PDF Download by ✓ Murat Gülsoy]
  412 Murat Gülsoy
 • thumbnail Title: [á Nisyan || ↠ PDF Download by ✓ Murat Gülsoy]
  Posted by:Murat Gülsoy
  Published :2020-05-20T07:06:00+00:00

One thought on “Nisyan

 1. Perihan

  Nisyan bir t r zorunlu yas s recinde ortaya km bir kitap 2011 y l nda ailemde arka arkaya ya anan hastal klar ve kay plarla ba a kabilmek i in yazmaya ba lad m O y l l me do ru yol alan bu ya l bedenlere ve ruhlara e lik ederken neler hissettiklerini anlamaya al yordum Elbette insan bir ba kas n anlamaya al rken onun ya ad klar n kendi zerinde deneyimliyor Demi Murat Usta bu kitab i in, tam da dedi i gibi o Ya l Adam n t m ya ad klar n , hissettiklerini, unuttuklar n , hat rlamaya al t klar n , [...]

 2. Betüü

  Hayat mda okudu um en g zel kitaplardand Tek kelimeyle bay ld m Her sayfas zel anlamlarla y kl yd Kesinlikle herkesin okumas gereken bir kitap bence

 3. Mert

  Murat G lsoy un farkl bir yaz m tarz denedi i bir yazar n son g nlerini puslu zihinden anlatt kitab Yaz m tarz biraz iirsel ama ok be enmedim Belki ki isel nedenlerle anlatt klar beni ok etkiledi Ya l yazar n etraf alg lay , o lu ve bak c s ile olan ili kileri, ge mi i hat rlama ekli ok vurucu idi Herkesin sevebilece i bir iktap de il Anlat mdan ok anlat klar beni etkiledi.

 4. Arzu

  Ge en sene kt g n itibariyle al p bi solukta, i im ac yarak, yer yer a layarak okudu um kitab nas l da buraya eklemeyi atlam m K sa ve net olarak ifade etmeyi tercih ediyorum hayat m n kitab

 5. Dido

  Haf za i be erin nisyan ile maluliyeti beni ok d nd rm t r.B yle g zel bir kitab alan karde in elinden kitap hemen al n r ve okunmaya ba lan r, unutulmak zere.En b y k marifetimiz ve kusurumuz.tap bitti zor bitirdim s k ld m muhtemelen norolojik bir hastaligin tahminim alzheimer yonunde progresif ilerleyisi sirasinda hastanin, hasta odasinda, adem inden evinden uzakta yitmesini, yavasca olmesini serdi ortaya yazar ama elimden birakmak istedim her sayfasinda sevemedim belki sonraki karsilasmayara [...]

 6. Ismail Ersoy

  Murat G lsoy un iirsel dilli, zann mca bir t rl birle emeyen c mlelerin oldu u fakat imgelemin yo un bir ekilde sizi ele ge irdi i, yine bana g re de biraz yava okunmas gereken roman Kitab n ba nda t r n roman olarak belirtmi ler fakat bu roman n, al k oldu umuz klasik roman tekni i ile de yaz lmad bariz Son olarak a r m g c n n olduk a kuvvetli oldu unu s yleyip okunmas n e e dosta sal k verece im bir roman olarak kaydediyorum Nisyan zihnime.

 7. Fatma Alkan

  Kelimelerin a z ndan k p bana do ru gelirken eriyip buharla mas n izliyorum yi ki kelimeler ld r r bu zay f bedeni Biraz hayal k r kl yaratt G lsoy un okudu um ilk kitab yd inde etkileyici birka c mle var ki zaten bunlar genelde ba l k yapm , l me ad m ad m yakla may iyi anlatm.

 8. booksofAhu

  birer paragrafl k denemelerden roman km ortaya ok abuk okudum, dili sade ve ak c a 112 sayfadan bende pek bi iz kalmad

 9. Sehrikalb

  edebiyat bir deney tahtas de ildir murat bey, art k renin bunu kald ramayaca n z konular se mekten de vazge in art k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *