Kuklacı (2020)

Kuklacı Kemalettin Tuğcu Kuklac Recai Bey hava karar rken apartmana d nd Sabahleyin erkenden e i Sahire Han m onu d ar ya yollam t Sen bug n git ayak alt nda dola ma Kad n gelecek evde temizlik yapt raca m Recai Bey uysal bir ada
  • Title: Kuklacı
  • Author: Kemalettin Tuğcu
  • ISBN: 9759146215
  • Page: 235
  • Format: Paperback
Kuklacı Kemalettin Tuğcu Recai Bey hava karar rken apartmana d nd Sabahleyin erkenden, e i Sahire Han m onu d ar ya yollam t Sen bug n git, ayak alt nda dola ma Kad n gelecek, evde temizlik yapt raca m.Recai Bey uysal bir adamd B yle a a lay c s zlere de ald rmaz, onlar s yleyenin sayg s zl na, biraz da tebiyesizli ine verirdi Yetmi be ya ndan sonra una buna k zmak, bir damar nRecai Bey hava karar rken apartmana d nd Sabahleyin erkenden, e i Sahire Han m onu d ar ya yollam t Sen bug n git, ayak alt nda dola ma Kad n gelecek, evde temizlik yapt raca m.Recai Bey uysal bir adamd B yle a a lay c s zlere de ald rmaz, onlar s yleyenin sayg s zl na, biraz da tebiyesizli ine verirdi Yetmi be ya ndan sonra una buna k zmak, bir damar n n atlamas na neden olmak istemezdi.K zmamakla beraber Olur, yle yapay m, dedi.On iki daireli olan Z mr t Apatrman onundu ki dairesini birle tirip, o lu, gelini ve damad ile birlikte oturuyor, geri kalan on dairenin geliri ile ge iniyordu Laf aram zda, bankada da bir hayli paras vard
Kuklacı Kemalettin Tuğcu

  • [↠ Kuklacı || ↠ PDF Download by ↠ Kemalettin Tuğcu]
    Kemalettin Tuğcu

One thought on “Kuklacı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *