Sanayi Çağı (2020)

Sanayi Çağı Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas Sanayi a Hans Freyer e g re y zy l b t n y zy llar aras nda insanl k tarihinde en ok de i iklikler g steren y zy ld r Eski a lardan sanayi a n n ba lang c na kadar herhangi bir lke s n rl kendi i ine ka
 • Title: Sanayi Çağı
 • Author: Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas
 • ISBN: 9786055063184
 • Page: 175
 • Format: Paperback
Sanayi Çağı Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas Hans Freyer e g re, 19 y zy l b t n y zy llar aras nda, insanl k tarihinde en ok de i iklikler g steren y zy ld r Eski a lardan sanayi a n n ba lang c na kadar herhangi bir lke s n rl , kendi i ine kapal bir ok b lgeye ayr l r ve ya am onun i inde olup biterdi Bu b lgeler, b t nl ve ba lant lar ile al lm d zenleri ve kurumlar ile kendilerine zg bir g r Hans Freyer e g re, 19 y zy l b t n y zy llar aras nda, insanl k tarihinde en ok de i iklikler g steren y zy ld r Eski a lardan sanayi a n n ba lang c na kadar herhangi bir lke s n rl , kendi i ine kapal bir ok b lgeye ayr l r ve ya am onun i inde olup biterdi Bu b lgeler, b t nl ve ba lant lar ile al lm d zenleri ve kurumlar ile kendilerine zg bir g r n te idiler Sanayi a yla birlikte s n rl , kendine yeten ya ama evrelerinin yerine, b y k bir bal k a gibi b t n insanlar , b t n ihtiya lar i ine alan evrensel bir ba lant lar sistemi ge mi tir Bu, toplumbilimi bak m ndan, eski toplumsal yap n n tam bir de i imini g sterir Sanayi hareketinin i ine giren ya da bu harekete sonradan kat lan b t n uluslar er ge bu de i imden ge iyordu Freyer in nemle zerinde durdu u di er bir nokta ise teknik sorunudur Eski teknik, Yunanca Techne s zc n n belirtti i eydi yani, zel bir sanat ya da zel bir beceri, zel bir g anlam na geliyordu ve u yal n form le dayan yordu herhangi bir ey yapmak isteyen insan, onu yapabilmek i in baz letlere muhta oldu unu bilir veya zamanla renir Dikkatini nce bu letler zerinde toplar stedi i, bir eyi yapabilmek, hem de kesin, g venli bir bi imde yapabilmektir Bu teknik, yapmak istedi im bir eyi yapabilmeliyim kayg s d r Oysa, Sanayi a ile birlikte, teknik, nitelik bak m ndan yeni bir anlam kazanm t r Eylemin z n de i tiren manev form l de i mi tir Eski teknik de ise, insan n kayg s yapmak istedi i bir eyi yapabilmekti Yeni teknikle, tekni in anlam da, i levi de b sb t n de i mi bulunuyor teknik denilince, fayda de il, g anla l yor nsan art k Homo Faber olarak do adaki madde ve kuvvetleri oldu u gibi kullanmakla kalm yor, organik l y a acak ekilde do ay , do adaki g kaynaklar n kullan yor K saca, Sanayi a n n b y k teknik devriminin do u una nayak olan makina ekli, i ve let makinas de il, g makinas d r.
Sanayi Çağı Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas

 • [MOBI] ↠ Free Read ↠ Sanayi Çağı : by Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas ✓
  175 Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas
 • thumbnail Title: [MOBI] ↠ Free Read ↠ Sanayi Çağı : by Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas ✓
  Posted by:Hans Freyer Bedia Akarsu Hüseyin Batuhan M. Rahmi Ayas
  Published :2020-05-26T00:03:24+00:00

One thought on “Sanayi Çağı

 1. Muhammed Batuhan

  filmler fikir d nyam ilerletmeli, kitaplar ise s ratmal san muhayyilesini katlamak i in b y k bir hacme ihtiya duymay p birka kelimeyle anlatm art k yeni bir a n yaz lmas n n geldi i bir noktaday z Ancak bunu ba aracak kim ise biliyoruz ki daha nceden hans frayer i okumu birisi olacak.

 2. Okan Ergul

  Sanayi devrimi ve sanayi a zerine g zel bir zetleme ve sosyoloji ve rol zerine a klamalar yla, k sa ve z, ama okumaya de er bir al ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *