W kraju niewiernych (2020)

W kraju niewiernych Jacek Dukaj W kraju niewiernych Kalejdoskop fantastycznych wizji Jacka Dukaja W tym obszernym tomie opowiada sygnalizuj cym ju przysz y kunszt autora znalaz a si m Katedra opowie kt ra zainspirowa a Tomasza Bagi skiego i sta a
 • Title: W kraju niewiernych
 • Author: Jacek Dukaj
 • ISBN: 9788308041826
 • Page: 148
 • Format: Hardcover
W kraju niewiernych Jacek Dukaj Kalejdoskop fantastycznych wizji Jacka Dukaja W tym obszernym tomie opowiada , sygnalizuj cym ju przysz y kunszt autora, znalaz a si m Katedra opowie , kt ra zainspirowa a Tomasza Bagi skiego i sta a si przyczynkiem do kilkuminutowej animacji, nominowanej do Oscara Sam tekst otrzyma Nagrod Fandomu Polskiego im Janusza A Zajdla dla najlepszego opowiadania roKalejdoskop fantastycznych wizji Jacka Dukaja W tym obszernym tomie opowiada , sygnalizuj cym ju przysz y kunszt autora, znalaz a si m Katedra opowie , kt ra zainspirowa a Tomasza Bagi skiego i sta a si przyczynkiem do kilkuminutowej animacji, nominowanej do Oscara Sam tekst otrzyma Nagrod Fandomu Polskiego im Janusza A Zajdla dla najlepszego opowiadania roku 2000, dyskwalifikuj c tym samym inny utw r z tomu W kraju niewiernych r wnie nominowany do tego wyr nienia Ruch Genera a Zbi r zawieraj cy tak e m in zapowiadaj ce fenomen Matrixa Irreehaare czy kontrowersyjn Ziemi Chrystusa zdoby trzy inne nagrody.
W kraju niewiernych Jacek Dukaj

 • [AZW] Ã Free Read Ä W kraju niewiernych : by Jacek Dukaj Ä
  Jacek Dukaj

One thought on “W kraju niewiernych

 1. Jacek

  The thing I dislike most in Dukaj is his style of narration hard to follow, full of neologisms very much like Lem.A few of stories in this book are very much like this and I did not like them A few others very very different and I liked them much, much Generally the closer to the end the I liked the stories

 2. Igor

  Poszukiwania SF z kt rej nie wy a prawicowe teorie spiskowe hm, czy s lewicowe teorie spiskowe jak na razie bez sukcesu Z drugiej strony opowiadania ca kiem przyjemnie si czyta

 3. Piotr Gregorczyk

  Great stories They are all at different levels of complexity Nevertheless all worth reading.

 4. Cuker

  Opowiadania bardzo nier wne od takich, przez kt re ci ko przebrn , po genialne, na d ugo zapadaj ce w pami Przyk adowe dylematy z opowiada co si stanie, je eli hipotetyczna rasa obcych przejmie od nas wiar w chrze cija skiego Boga, i posiadaj c znacznie lepsze mo liwo ci techniczne, zacznie ewangelizowa inne rasy obcych Lub co b dzie, je eli w rzeczywisto wirtualn b dzie ju mo na zanurzy si dla rozrywki, i kto postanowi nas tam na si zatrzyma , np haker lub kto , kto chce si nas pozby z rzeczywi [...]

 5. Anna Hrycyszyn

  Jak to u Dukaja, trudno, ci ko, pi knie i k uj co Bardzo lubi , acz nie ukrywam wol d u sze formy Ulubione z tego zbioru Ziemia Chrystusa Wsp lny mianownik Mo e B g a technologia Absolut opisany algorytmem Albo nie daj cy si opisa Sam ten algorytm pisz cy No i te Dukajowe d ugie zdania, wtr cenia we wtr ceniach, morze przecink w i p pauz I nowe s owa wcze niej nieistniej ce, a tak dobrze wyra aj ce poj cia, na opis kt rych trzeba by zu y wiele wiele innych s w No lubi i koniec.

 6. Imbunche

  To moje pierwsze spotkanie z tw rczo ci Dukaja, ale zapewne nie ostatnie Jest to z pewno ci zbi r niebanalny, ciekawych pomys w jest tu sporo, minusem jest dla mnie jednak styl, kt ry momentami naprawd ci ko si czyta.

 7. Paweł Szczerba

  Mam mieszane odczucia Z jednej strony niekt re pomys y s genialne Niekt re fragmenty rewelacyjne dobrze si czyta Ale z drugiej strony miejscami to s takie gnioty, e a przykro Nie wiem, czo o tym my le.

 8. Grndpa

  Chyba najs absza ksi ka Dukaja Pewnie dlatego, e to zbi r opowiada Zasadniczo s nawet niez e, ale daleko im do innych pozycji tego autora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *