Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne (2020)

Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne Fatih Yaşlı T rk Fa izmden T rk slam lk s ne Temmuz gecesi k rk y l a k n s redir devletin i erisinde rg tlenen bir slami yap lanma ge mi te gayriresm koalisyon ortakl y r tt ba ka bir slami yap lanmaya y nelik bir asker darbe giri imi
 • Title: Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne
 • Author: Fatih Yaşlı
 • ISBN: 9786051721620
 • Page: 412
 • Format: Paperback
Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne Fatih Yaşlı 15 Temmuz 2016 gecesi, k rk y l a k n s redir devletin i erisinde rg tlenen bir slami yap lanma, ge mi te gayriresm koalisyon ortakl y r tt ba ka bir slami yap lanmaya y nelik bir asker darbe giri iminde bulundu Bu darbe giri imi, T rkiye slamc l n n iki farkl kolu aras ndaki g ve iktidar m cadelesinin silahl at maya ve potansiyel bir i sava a d n m15 Temmuz 2016 gecesi, k rk y l a k n s redir devletin i erisinde rg tlenen bir slami yap lanma, ge mi te gayriresm koalisyon ortakl y r tt ba ka bir slami yap lanmaya y nelik bir asker darbe giri iminde bulundu Bu darbe giri imi, T rkiye slamc l n n iki farkl kolu aras ndaki g ve iktidar m cadelesinin silahl at maya ve potansiyel bir i sava a d n mesinden ba ka bir ey de ildi.T rkiye tarihini merkezle evre, devletle toplum, Bat l la ma yanl s elitlerle m tedeyyin halk kitleleri, vesayet i rejimle demokrasi g leri aras ndaki m cadelenin tarihi olarak okuyan liberal paradigma, elbetteki bu darbe giri imini anlayamayacak ve a klayamayacakt Oysa s z konusu tarihi, devletle T rk sa aras ndaki antikom nist mutabakat ve dinselle me zerinden okuyan bak a s na g re her ey gayet netti Emperyalizmin ve devletin, kom nizmle m cadele ad na ikbal kap lar n sonuna kadar a t siyasal slam n iki farkl fraksiyonu, nce birlikte devleti ele ge irmi ve yeni bir rejim in as na soyunmu , sonrada rejimin sahipli i zerine bir g m cadelesine giri mi lerdi te elinizdeki al man n k noktas n bu mutabakat olu turuyor Fatih Ya l , bu yeni kitab nda, antikom nizmin ve dinselle menin T rkiye deki d nsel k kenlerini Nihal Ats z, Necip Faz l, Nurettin Top u ve Ahmet Arvasi zerinden ara t r yor, metinler ve olaylar aras nda bir yolculu a k yor, arkeolojik bir kaz al mas na giri iyor T rk Fa izmden T rk slam lk s ne, g n m z ve ya ad klar m z anlamak i in mutlaka okunmas gereken bir al ma, T rk sa incelemeleri k lliyat na yap lm nemli bir katk.
Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne Fatih Yaşlı

 • UNLIMITED PDF ↠ Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne - by Fatih Yaşlı
  412 Fatih Yaşlı
 • thumbnail Title: UNLIMITED PDF ↠ Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne - by Fatih Yaşlı
  Posted by:Fatih Yaşlı
  Published :2019-09-02T06:43:38+00:00

One thought on “Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *