Arkadaş Alanı (2020)

Arkadaş Alanı Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel Arkada Alan K k bir gezegen par as yla tan t ray m sizleri D nya Yanl anlamay n sadece teyzesini k zd rd nda d n t ey bu Arkada lar n n g z nde ikolata kapl bir donut bir ba kas i in ise fazla sahiplenen ve sra
 • Title: Arkadaş Alanı
 • Author: Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel
 • ISBN: -
 • Page: 235
 • Format: Paperback
Arkadaş Alanı Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel K k bir gezegen par as yla tan t ray m sizleri D nya Yanl anlamay n, sadece teyzesini k zd rd nda d n t ey bu Arkada lar n n g z nde ikolata kapl bir donut, bir ba kas i in ise fazla sahiplenen ve srarc Tekin bir yer olmad n d nd d nyadan keyif almak i in elinden geleni yapan, ekseni kaymad s rece pozitif enerjisiyle kalp s tan gen birK k bir gezegen par as yla tan t ray m sizleri D nya Yanl anlamay n, sadece teyzesini k zd rd nda d n t ey bu Arkada lar n n g z nde ikolata kapl bir donut, bir ba kas i in ise fazla sahiplenen ve srarc Tekin bir yer olmad n d nd d nyadan keyif almak i in elinden geleni yapan, ekseni kaymad s rece pozitif enerjisiyle kalp s tan gen bir k zEvren suyun effafl nda rahatl kla kaybolabilen tutkulu ve yaln z bir y z c Kendi evreninde y zmek ve madalya kazanmak kadar ba l oldu u bir ey yok D nya y ke fedene kadar Ve a kArkada kelimesini yok etmek isteyece iniz bir alan n i ine d t n z , hisleriniz ba ka t rl s n s ylese de arkada kalmaya devam etti inizde anlayacaks n z G r nmez bir s n r n i ine k st r lan kalbinizi su lamay n ve u soruyu tekrarlay n Buradan k hangi y nde k bulursan z zg rs n z, bulamazsan z art k arkada alan n nda daimi bir kirac s n z D nya ve Evren ile yeni bir maceraya haz r m s n z
Arkadaş Alanı Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel

 • [PDF] ↠ Arkadaş Alanı | By ✓ Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel
  235 Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel
 • thumbnail Title: [PDF] ↠ Arkadaş Alanı | By ✓ Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel
  Posted by:Gamze Aydeniz Duygu Esen Özel
  Published :2019-07-25T08:51:46+00:00

One thought on “Arkadaş Alanı

 1. Özge Irem

  Kitab ilk olarak Wattpad de okumu tum ama bildi im kadar yla yazar kitaba Wattpad de bir son yazmam t Kitap oldu unu duyunca almak istedim ve iyi ki de alm m Benim ger ekten ok sevdi im bir kitap oldu Ger ekten a r e lenerek okudum Baz yerlerde Gamze Aydeniz in kendi fikirlerine yer verdi ini g rd m ve bu cidden ho uma gitti Kitapta ele tirece im tek ey sonuydu Bir zaman atlamas vard ve zaman atlamas ndan sonraki k s mlar sanki kitab hemen bitirmek i in aceleyle yaz lm t Bence kitab biraz daha u [...]

 2. İlayda

  Kitapta baz noktalar tam a klanmad ve havada kald Baz olaylar ok h zl geli ti ve bana g re arada kopukluklar olu tu Bu da okuma h z m biraz d rd Kitab n sonu da pek i ime sinmedi a k as Ama bunlara ra men kitab sevdim ok e lendi im yerler oldu Kafan z bo altmak istedi iniz zamanlar i in ideal D nya karakterini de ok sevdim Birka s k nt d nda ok be endi im bir kitap oldu Yaz g nleri i in tavsiye edebilece im e lenceli bir kitap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *