Wizja lokalna (2020)

Wizja lokalna Stanisław Lem Wizja lokalna Wizja lokalna jest jedn z najoryginalniejszych powie ci Lema Z pozoru satyra polityczna w rzeczywisto ci jest to niezwykle powa na intelektualnie pr ba skonstruowania modelu przysz ej cywilizacji Jak
 • Title: Wizja lokalna
 • Author: Stanisław Lem
 • ISBN: 9788308063354
 • Page: 351
 • Format: Paperback
Wizja lokalna Stanisław Lem Wizja lokalna jest jedn z najoryginalniejszych powie ci Lema Z pozoru satyra polityczna, w rzeczywisto ci jest to niezwykle powa na intelektualnie pr ba skonstruowania modelu przysz ej cywilizacji Jak zapewni jej r wnowag , bezpiecze stwo, a jednostkom poczucie sensu egzystencji Jak technologi wkroczy w kompetencje Natury lub Boga I jak poradzi sobie z pustk i ciWizja lokalna jest jedn z najoryginalniejszych powie ci Lema Z pozoru satyra polityczna, w rzeczywisto ci jest to niezwykle powa na intelektualnie pr ba skonstruowania modelu przysz ej cywilizacji Jak zapewni jej r wnowag , bezpiecze stwo, a jednostkom poczucie sensu egzystencji Jak technologi wkroczy w kompetencje Natury lub Boga I jak poradzi sobie z pustk i cierpieniem, kt rych wprawdzie opieku cza, lecz zimna i bezosobowa technologia nie potrafi usun z ycia mieszka c w planety Na te pytania i na wiele innych musi sobie odpowiada Ijon Tichy, zwiedzaj c odleg Encj.
Wizja lokalna Stanisław Lem

 • [AZW] Æ Wizja lokalna | By ✓ Stanisław Lem
  351 Stanisław Lem
 • thumbnail Title: [AZW] Æ Wizja lokalna | By ✓ Stanisław Lem
  Posted by:Stanisław Lem
  Published :2019-08-11T12:21:19+00:00

One thought on “Wizja lokalna

 1. Dariusz Nawojczyk

  Precyzyjna, szczeg owa i dopracowana wizja innej cywilizacji Wymagaj ca skupienia i smakowania Jedno z dzie Lema, kt re nie pozostawia niedosytu.

 2. Michael Hołda (Holda)

  There are species called Kurlandczycy on Encja planet There is philosophy and analogy to changes of the beginning of XX century In this book and eg Their Middle Ages There is anatomy of these beings and the world written on the pattern of our And there are bystry , which are forces of nature in quantum Physics of our understanding that can bring convenience and safety to these beings an even immortality.

 3. Maciej

  PLTa ksi ka jest przedziwna i napisana w taki spos b, e nie mo na si od niej oderwa mimo, e w kilku miejscach nie mamy poj cia co si dzieje i tylko nasza wyobra nia mo e nam w jaki spos b nakre li miejsce akcji i te kosmiczne sceny Genialna i jednocze nie irracjonalna powie science fiction Dla fan w tego pisarza jest to pozycja obowi zkowa.ENThis book is bizarre and written in such a way that you can not get away from it even though in a few places you have no idea what is happening and only you [...]

 4. Filip

  I ve read three parts of Twilight and the Grey trilogy The last book I didn t manage to finish was Ludzie Bezdomni by Zeromski I couldn t finish this one Maybe it was wise Maybe it was insightful But it was so damn BORING An entire book of infodump.Grey was at least entertainingly stupid, which was one redeeming quality this book doesn t have Maybe I will try something by Lem again Maybe.

 5. Thomas Franz

  Das erste drittel des Buches fand ich eher verwirrend und schwer lesbar, sp testens mit der Landung auf dem Planeten, wird es interessant und es wird eine interessante weit vom blichen SciFi Standard abweichende Zukunftsvision, welche gleichzeitig eine Menge versteckter Kritik an Sozialismus und Kapitalismus enth lt, aufgezeigt.

 6. Tomasz Bartczak

  Lubie czyta Lema Naprawd W Wizji lokalnej jest jednak za du o Lema w Lemie Lemos owotw rstwo do pot gi Lema i nadmierna komplikacja wiata fabu y nie odnalaz em Bardzo d ugo widzia em tylko zlepek fakt w nie cz cych si w ca o.

 7. Emilio

  Lo que comienza como un relato ligero y absurdo se convierte en un tratado de filosof a del m s alto nivel Una maravillosa joya.

 8. Imbunche

  Not an easy book to read, it s very philosophical with very little action, but it s definitely worth it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *