Wembley, Wimbledon (2020)

Wembley, Wimbledon Wiktor Osiatyński Wembley Wimbledon Niewielu z nas pami ta e Wiktor Osiaty ski prawnik konstytucjonalista dzia acz spo eczny i zaanga owany w obron praw cz owieka publicysta wcieli si w swoim yciu r wnie w rol reportera sportowego W
 • Title: Wembley, Wimbledon
 • Author: Wiktor Osiatyński
 • ISBN: -
 • Page: 320
 • Format: Paperback
Wembley, Wimbledon Wiktor Osiatyński Niewielu z nas pami ta, e Wiktor Osiaty ski prawnik, konstytucjonalista, dzia acz spo eczny i zaanga owany w obron praw cz owieka publicysta wcieli si w swoim yciu r wnie w rol reportera sportowego W 1973 roku jako korespondent Kultury by wiadkiem sukcesu pi karzy Kazimierza G rskiego w starciu z reprezentacj Anglii, a w 1979 roku opisywa mecze tenisa rozNiewielu z nas pami ta, e Wiktor Osiaty ski prawnik, konstytucjonalista, dzia acz spo eczny i zaanga owany w obron praw cz owieka publicysta wcieli si w swoim yciu r wnie w rol reportera sportowego W 1973 roku jako korespondent Kultury by wiadkiem sukcesu pi karzy Kazimierza G rskiego w starciu z reprezentacj Anglii, a w 1979 roku opisywa mecze tenisa rozgrywane na murawach Wimbledonu Po co wznawia teksty sportowe sprzed ponad czterdziestu lat Bo dobry reporta jest o tym, o czym jest, ale jest r wnie o czym wi cej Dzisiaj nie szukamy ju w tych historiach wynik w spotka sportowych Czytamy je jako uniwersalne opowie ci o ludzkich s abo ciach i o ludzkiej sile, o emocjach pragnieniach, nadziejach, l kach Wra liwy erudyta, jakim by Osiaty ski, patrz c na sportowc w, nie widzia koszulek reprezentacji narodowych ani nawet dobrego uderzeniach z podbicia czy mocnego serwisu, widzia cz owieka Micha Oko ski, sam b d cy dziennikarzem sportowym, wyzna we wst pie do ksi ki Nikt nie pisa o sporcie tak jak Osiaty ski I pewnie dlatego, e w gruncie rzeczy nie o sporcie on pisa , a o ludzkich sprawach, jego pisanie przetrwa o.
Wembley, Wimbledon Wiktor Osiatyński

 • [☆ Wembley, Wimbledon || ☆ PDF Download by ☆ Wiktor Osiatyński]
  320 Wiktor Osiatyński
 • thumbnail Title: [☆ Wembley, Wimbledon || ☆ PDF Download by ☆ Wiktor Osiatyński]
  Posted by:Wiktor Osiatyński
  Published :2019-08-22T19:51:26+00:00

One thought on “Wembley, Wimbledon

 1. Konrad Urbański

  Wiktor Osiaty ski ceni sport i muzyk klasyczn O tej drugiej nie napisa adnej ksi ki, a szkoda Bo o pi ce no nej i tenisie napisa w spos b niezr wnany, a Wembley, Wimbledon to nie pozbawione ycia i do b lu poprawne sprawozdania z wielkich wydarze , ale co wi cej Osiaty ski dotyka tego, co pod spodem pod sportem.Futbol obchodzi mnie mniej wi cej tak, jak Osiaty skiego niewiele Jeszcze mniej tenis Po meczu pi karskim zawsze pojawia si pytanie co w a nie zrobi em Przez p torej godziny gapi em si na [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *