Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning (2020)

Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning Michael Hviid Jacobsen Skyggelandet Ungdomskultur kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning Skyggelandet beskriver et hidtil forholdsvis overset f nomen i dansk samfundsforskning nemlig bander og bogens forskellige kapitler kredser om en r kke af de besl gtede forhold der knytter sig til
 • Title: Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning
 • Author: Michael Hviid Jacobsen
 • ISBN: 9788776745820
 • Page: 128
 • Format: None
Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning Michael Hviid Jacobsen Skyggelandet beskriver et hidtil forholdsvis overset f nomen i dansk samfundsforskning, nemlig bander , og bogens forskellige kapitler kredser om en r kke af de besl gtede forhold, der knytter sig til bandebegrebet, s som ungdomskultur, bandekultur, bandekriminalitet og bandebek mpelse Selvom tematikken dog langtfra er ny, har den i de senere r s rligt via en lang r kkeSkyggelandet beskriver et hidtil forholdsvis overset f nomen i dansk samfundsforskning, nemlig bander , og bogens forskellige kapitler kredser om en r kke af de besl gtede forhold, der knytter sig til bandebegrebet, s som ungdomskultur, bandekultur, bandekriminalitet og bandebek mpelse Selvom tematikken dog langtfra er ny, har den i de senere r s rligt via en lang r kke voldsomme h ndelsesforl b, der ofte betegnes som bandekrigen eller bandekonflikten , f et fornyet opm rksomhed og bev genhed fra b de beslutningstagere, ordensh ndh vere, medierne og befolkningen i almindelighed.Skyggelandet omhandler sider af samfundet, som de f rreste kommer i direkte kontakt med, men som vi alle h rer omtalt i medierne Bogen besk ftiger sig med f nomenerne ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i en dansk belysning Den fors ger at kaste lys over, problematisere og diskutere bandebegrebet, som ofte fremst r entydigt og unuanceret i den offentlige debat, ligesom den fors ger at identificere nogle forklaringer p opkomsten af bandekulturer og formidle nogle af de erfaringer og analyser, der kendetegner forskningen inden for feltet.Bogen indeholder en lang r kke forsknings , erfarings og holdningsbaserede kapitler, der hver is r belyser forskellige facetter af f nomenerne ungdomskultur, kriminalitet og bandekultur i en dansk sammenh ng, hvor der bl.a fokuseres p sociologiske, psykologiske, kriminalpr ventive og retspolitiske rsager og tiltag Der pr senteres analyser af og perspektiver p problemstillinger som narkotikaproblematikker, f ngselsoplevelser, politiarbejde, psykopatologier, konomisk bandebek mpelse, ungdomssubkultur mv.Skyggelandets kapitler er samlet og redigeret af Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet.
Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning Michael Hviid Jacobsen

 • BEST MOBI "Û Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning" || UNLIMITED (PDF) ↠
  128 Michael Hviid Jacobsen
 • thumbnail Title: BEST MOBI "Û Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning" || UNLIMITED (PDF) ↠
  Posted by:Michael Hviid Jacobsen
  Published :2019-05-18T15:14:56+00:00

One thought on “Skyggelandet - Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *