Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2020)

Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı Ferit Edgü Eyl l n G lgesinde Bir Yazd Eyl l n G lgesinde Bir Yazd yaln zl n roman dostluk zleminin iyi insan zleminin roman Ferit Edg ak r anlat rken su yolunda k r lan testileri anlat rken hepimizin yaln zl n hepimizin dostluk
 • Title: Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı
 • Author: Ferit Edgü
 • ISBN: 9789750708435
 • Page: 152
 • Format: Paperback
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı Ferit Edgü Eyl l n G lgesinde Bir Yazd , yaln zl n roman , dostluk zleminin, iyi insan zleminin roman Ferit Edg , ak r anlat rken, su yolunda k r lan testileri anlat rken, hepimizin yaln zl n , hepimizin dostluk zlemini dile getiriyor u iyice bunald m z ko ullarda Ve yaln zl a, dostlu a, iyili e denk d en bir anlat mla Bir de bak yorsunuz Eyl l n G lgesindeEyl l n G lgesinde Bir Yazd , yaln zl n roman , dostluk zleminin, iyi insan zleminin roman Ferit Edg , ak r anlat rken, su yolunda k r lan testileri anlat rken, hepimizin yaln zl n , hepimizin dostluk zlemini dile getiriyor u iyice bunald m z ko ullarda Ve yaln zl a, dostlu a, iyili e denk d en bir anlat mla Bir de bak yorsunuz Eyl l n G lgesinde Bir Yazd , g n m z T rkiye sinin gayr insanile mi durumunun izd m oluvermi FETH NAC Ferit Edg , 1988 de Sedat Simavi Vakf Edebiyat d l n kazand Eyl l n G lgesinde Bir Yazd da, 1950 lerin ba lar nda stanbul un bir k y semtinde ya am sava veren insanlar n ya amlar ve l mlerinin yk s n anlat yor ak r n foto biyografik yk s n yazarken, kendi yazarl k u ra n , yazmak eylemini de sorguluyor.
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı Ferit Edgü

 • [✓ Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı || ì PDF Download by ↠ Ferit Edgü]
  152 Ferit Edgü
 • thumbnail Title: [✓ Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı || ì PDF Download by ↠ Ferit Edgü]
  Posted by:Ferit Edgü
  Published :2020-01-12T20:16:13+00:00

One thought on “Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

 1. Simay Yildiz

  Bu yaz n n orijinali CAN la Bir Sene de yay nland.Ferit Edg , b y leyici yk lerinin yan s ra yazma eyleminin kendisi hakk nda da yazan, bir hikayeyi binbir ekilde anlatabilece inizi, kurallar farkl etkiler yaratmak i in nas l b kebilece inizi de ok iyi anlatan ve g steren bir yazar Eyl l n G lgesinde Bir Yazd isimli kitab da bunun en g zel rneklerinden biri hem d zyaz gibi, hem iir gibi, hem foto raf gibi, hem masal gibiEyl l n G lgesinde Bir Yazd , ak r n yk s , Ara ve Su Testileri olmak zere b [...]

 2. Ikikavanozbal

  Foto 20 ak r ellerini ensesinin alt nda kenetlemi , saman d e inin zerine uzanm tepesinde, tavandan sarkan bir gemici feneri.G zleri tavanda bir noktaya dikili Ku kusuz, bir d kuruyor.Bilmiyorum, ge mi g nlerin mi, yoksa gelecek g nlerin d m bu Yoksa ne ge mi in, ne gelece in d m Kim bilir, belki bir d de de il.Yaln zca tavanda bir noktaya dikilmi bir bak Hayat dedikleri demek buymu.

 3. Berk

  lk b l mde ak r n hikayesi ve foto biyografik ya am hikayesi, ikinci b l mde de deneysel y klemsiz b l mler ok tatl ve g zeldi kinci b l mdeki genel hikayenin eleri ise bende bir b t nsel evren hissi yaratmak yerine ikinci b l me kar bir yabanc la ma yaratt Muhtemelen gelecekte ikinci b l mden, Esad derbeder halde g r p yi ki i im var deyip evine d nen i i d nda bir ey kalmayacak.

 4. Alp Turgut

  lk hikayede ocukluk kahraman niteli indeki kambur ak r n hikayesini hayal g c n kullanarak yaratt foto raf tan mlamar yla anlatarak okuyucuya olabildi ince zg n bir okuma sunan Ferit Edg n n Eyl l n G lgesinde Bir Yazd s yazar n neden T rk Edebiyat n n zel kalemlerinden biri oldu unu zetler nitelikte Her edebiyat severin rahatl kla okuyabilece i kitab n ikinci hikayesinde ise Edg , vapurda tan t bir yabanc dan dinledi i finaliyle aha kalkan minimalist bir hikayeyi okuyucuyla bulu turuyor Olduk a [...]

 5. Hakan T

  Ferit Edg n n kendine has yal n uslupla, ama insan n i ine yak c l kla i ledi i, bir oturu ta bitirilebilen, ama bu arada allak bullak eden ok s k bir eser ak r karakterini unutmak kolay de il.

 6. Şahika

  Ge ti imiz yaz Hakkari de Bir Mevsim ile tan t k Ferit Edg ile, iyi ki ama iyi ki tan t k demi tim Onun kalemini tan maya Eyl l n G lgesinde Bir Yazd ile devam ettim.Yine dedim ki, iyi ki tan t k.Ferit Edg n n ok farkl , kendine has bir slubu oldu unu d n yorum zellikle bu kitaptaki anlat m yarat c l na hayran kald m Kelimeleri foto raflam demek yerinde olacakt r san yorum slubunu, kelimeleri kullan bi imini ilk okudu umda yad rgam t m ama sonradan ok sevdim,benimsedim daha do rusu.Kendisiyle yo [...]

 7. Tankut Yıldız

  Ferit Edg yaln zca meram n dile getirmek derdinde olan bir yazar de il imdiye kadar okuduklar mdan anlad m kadar yla nas l anlataca na da olduk a kafa yoran bir isim Edebiyatta deneyselli e, farkl anlat m metotlar na, okur ile anlat c aras ndaki ili kiye, yazar n imgelemine ve okur zerinde b rakaca etkiye en az anlataca hikaye kadar de er veriyor Dolay s yla ortaya hem s radan okuru tatmin edecek anlaml bir yk , hem de edebiyat n tekni ini merak eden okura hitap edecek bir metot kartarak, birden [...]

 8. Sahin

  Kesinlikle deneysel, kesinlikle farkli bir eser.Kendi tabiri ile bir romansi Amac bir d s yaratmak sanki ama yazmadan yaratabilmekG zlerimizi kapatip bakmamizi istiyor Nasil olabilir bu diye sordugumuzda da cevabi kendisi veriyor i inde her eyin oldu u ve hi bir eyin olmad , kimilerinin sonsuzluk dedi i bo lu a bakar gibi Sadece hayatinda hic fotograf cektirmemis bir insanin fotograflarina bakar gibi bakabilmemiz icin s zc klere ba vuruyor yazar Dur Bak G zlerini kapa Tekar dur Ve hisset ak r n [...]

 9. Nilay Öztürk

  ak r n yk s n , zellikle fotobiyografik yk y okurken bu kadar b y lendi im i in midir bilmem, Ara da duymaktan ho lanmad m bir haber alm gibi hissettim Bu his, Su Testileri nde devam etti ve zellikle bu b l m bende W.B.Yeats in bir yk s n okuyormu um duygusu uyand rd Kendimi ak r a yak n hissetti im kadar K ni ye ve Esat a yak n hissedemedim Ancak ak r ve k k ocu u zihnimden kolay kolay silebilece imi sanm yorum.

 10. Fethi Naci

  70Yaln zl n roman , dostluk zleminin, iyi insan zleminin roman Eyl l n G lgesinde Bir Yazd y , bu g zelim a t , severek, duygulanarak, yer yer kahrolarak okuyacaks n z B ylesi kitaplara ben kanla yaz lm kitaplar diyorum.

 11. İdil Yılmazgil

  Bilmiyorum,ge mi g nlerin mi,yoksa gelecek g nlerin d m bu Yoksa ne ge mi in,ne gelece in d m Kim bilir,belki bir d de de il.Yaln zca tavanda bir noktaya dikilmi bir bak Hayat dedikleri demek buymu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *