Lunapark Kapandı (2020)

Lunapark Kapandı Mario Levi Lunapark Kapand Sen sadece duyduklar m kar s nda sa r kalarak de il bir ba kas n se erek ve aram za bir ba ka oday koyarak benden o kadar de erli bir eyi kopar p onlara g t rd n ki y llard r ac s n duymad m bir ya
 • Title: Lunapark Kapandı
 • Author: Mario Levi
 • ISBN: 9789752933071
 • Page: 344
 • Format: None
Lunapark Kapandı Mario Levi Sen sadece duyduklar m kar s nda sa r kalarak de il, bir ba kas n se erek ve aram za bir ba ka oday koyarak, benden o kadar de erli bir eyi kopar p onlara g t rd n ki, y llard r ac s n duymad m bir yaray ylesine kanatt n ki imden g t rd m ve bana art k asla geri veremeyece in par am, benim zaferimdi, en nihayet ya ayabildi im zaferimdi nci Bu zafer Sen sadece duyduklar m kar s nda sa r kalarak de il, bir ba kas n se erek ve aram za bir ba ka oday koyarak, benden o kadar de erli bir eyi kopar p onlara g t rd n ki, y llard r ac s n duymad m bir yaray ylesine kanatt n ki imden g t rd m ve bana art k asla geri veremeyece in par am, benim zaferimdi, en nihayet ya ayabildi im zaferimdi nci Bu zafer g c n , bir kad n n bana tutkuyla ba lanmas ndan al yordu O yaral ocuklar, yaralar n kurmak istedikleri ailelere isteseler de istemeseler de ta rlard hep O yaral ocuklar, sadece yaral aileler kurabilirlerdi Bir kaderdi bu sanki Hayalleri, masallar ve yenilgileri olmayan insan, ya ad n s yleyebilir mi Ya o tutku ili kileri Bizi bir yerlere g t rece ine hep inanmak istedi imiz, o a klar, o sevgililer li kilerimizde duvarlar ren ve bunu bize hissettiren kimdir asl nda Kendini kazanman n bedeli, birilerini kaybetmeyi g ze almak m O hayalleri yolun neresinde yitiriyoruz Lunapark Kapand , bu sorulara yan tlar arayanlar n, di er yandan da gidenlerin, gitmeyi bilenlerin ve hep ayn yerde kalanlar n, kendilerini bir odaya tutsak edenlerin hikayesi Geriye, bir d zen kurduklar na inananlar n, oyunlar na s nanlar n hayat n neresinde olduklar n sormak kal yorVe roman bir ger e i g steriyor bu yalanlar m zla o kadar kalabal z ki asl nda
Lunapark Kapandı Mario Levi

 • [EPUB] ↠ Lunapark Kapandı | by ✓ Mario Levi
  344 Mario Levi
 • thumbnail Title: [EPUB] ↠ Lunapark Kapandı | by ✓ Mario Levi
  Posted by:Mario Levi
  Published :2019-09-23T16:05:09+00:00

One thought on “Lunapark Kapandı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *